مجله

06

اردیبهشت'01

مجله ماه آوریل و مه ۲۰۲۲ انجمن روانشناسی آمریکا

در این نسخه از مجله انجمن روان‌شناسی آمریکا می‌توانید مقاله‌هایی همچون «علم در پس خلاقیت»،«چگونه با رسانه ها صحبت کنیم …

مشاهده

15

اسفند'00

مجله ماه مارس ۲۰۲۲ انجمن روانشناسی آمریکا

در این نسخه از مجله انجمن روان‌شناسی آمریکا می‌توانید مقاله‌هایی همچون «تاثیرات اینستاگرام بر سلامت روان»،«دنیا به روانشناس نیاز دارد»و …

مشاهده

09

بهمن'00

مجله ماه ژانویه ۲۰۲۲ انجمن روانشناسی آمریکا

در این نسخه از مجله انجمن روان‌شناسی آمریکا می‌توانید مقاله‌هایی همچون «روانشناس کودک»،«دنیا به روانشناس نیاز دارد»و عناوین دیگری را …

مشاهده

10

آبان'00

مجله ماه نوامبر و دسامبر ۲۰۲۱ انجمن روانشناسی آمریکا

در این نسخه از مجله انجمن روان‌شناسی آمریکا می‌توانید مقاله‌هایی همچون «حفاظت از تیم های مراقبت بهداشتی »، «پرورش همدلی» …

مشاهده

11

مهر'00

مجله ماه اکتبر ۲۰۲۱ انجمن روانشناسی آمریکا

در این نسخه از مجله انجمن روان‌شناسی آمریکا می‌توانید مقاله‌هایی همچون «پا پس کشیدن از شکنجه نوجوانان در خانه»، «تاثیر …

مشاهده

20

شهریور'00

مجله ماه سپتامبر۲۰۲۱ انجمن روانشناسی آمریکا

در این نسخه از مجله انجمن روان‌شناسی آمریکا می‌توانید مقاله‌هایی همچون «استفاده از مزایای آموزش از راه دور»، «نتیجه بهبود …

مشاهده

20

تیر'00

مجله ماه جولای و آگوست ۲۰۲۱ انجمن روانشناسی آمریکا

در این نسخه از مجله انجمن روان‌شناسی آمریکا می‌توانید مقاله‌هایی همچون «بهینه‌سازی فناوری برای افراد مسن»، «اضافه وزن در دوران …

مشاهده

20

خرداد'00

مجله ماه ژوئن ۲۰۲۱ انجمن روانشناسی آمریکا

در این نسخه از مجله انجمن روان‌شناسی آمریکا می‌توانید مقاله‌هایی همچون «تربیت کودکان مخالف با نژادپرستی»، «کمک به بیماران برای …

مشاهده

20

فروردین'00

مجله ماه آوریل و مه ۲۰۲۱ انجمن روانشناسی آمریکا

در این نسخه از مجله انجمن روان‌شناسی آمریکا می‌توانید مقاله‌هایی همچون «ضرورت اخلاقی مراقبت از خود»، «آمادگی برای رهبری نیروی …

مشاهده

20

اسفند'99

مجله ماه مارس ۲۰۲۱ انجمن روانشناسی آمریکا

در این نسخه از مجله انجمن روان‌شناسی آمریکا می‌توانید مقاله‌هایی همچون «علوم اجتماعی و واکسن‌های کووید 19»، «درس‌های پاندمی برای …

مشاهده

20

دی'99

مجله ماه ژانویه و فوریه ۲۰۲۱ انجمن روانشناسی آمریکا

در این نسخه از مجله انجمن روان‌شناسی آمریکا می‌توانید مقاله‌هایی همچون «عکس‌های سلفی فقط برای افراد خودشیفته نیست»، «10 مقاله …

مشاهده