راهنمای سایت

سوالات متداول

برای دیدن سوالات متداول اینجا را کلیک کنید.

مشاهده صفحه اصلی آکادمی پرشین آپا

نحوه‌ی مشاهده فرم عضویت APA در آکادمی پرشین آپا

پس از ورود به آکادمی پرشین آپا از منوی سمت راست روی گزینه فرم عضویت APA کلیک کنید 

 هنگامی که با تلفن همراه وارد آکادمی ما شوید روی سه خط بالای صفحه کلیک کنید.

 

نحوه‌ی مشاهده پکیج ها در آکادمی پرشین آپا

پس از ورود به آکادمی پرشین آپا از منوی سمت راست روی گزینه پکیج های عضویت کلیک  کنید 

 هنگامی که با تلفن همراه وارد آکادمی ما شوید روی سه خط بالای صفحه کلیک کنید.

نحوه‌ی مشاهده پادکست ها در آکادمی پرشین آپا

پس از ورود به آکادمی پرشین آپا از منوی بالا روی گزینه پادکست کلیک کنید 

 هنگامی که با تلفن همراه وارد آکادمی ما شوید روی سه خط بالای صفحه کلیک  کنید.

نحوه ی مشاهده مجله ها در آکادمی پرشین آپا

پس از ورود به آکادمی پرشین آپا از منوی سمت راست روی گزینه مجله ها کلیک  کنید

 هنگامی که با تلفن همراه وارد آکادمی ما شوید روی سه خط بالای صفحه کلیک  کنید.

نحوه ی مشاهده مقاله های پژوهشی در آکادمی پرشین آپا ​

پس از ورود به آکادمی پرشین آپا از منوی بالا روی گزینه مقاله ها کلیک کنید و سپس روی گزینه خلاصه مقاله های پژوهشی کلیک کنید. 

 هنگامی که با تلفن همراه وارد آکادمی ما شوید روی سه خط بالای صفحه کلیک  کنید.

نحوه ی مشاهده مقاله های عمومی در آکادمی پرشین آپا کنید.

پس از ورود به آکادمی پرشین آپا از منوی بالا روی گزینه مقاله ها کلیک کنید و سپس روی گزینه مقاله های عمومی کلیک کنید. 

 هنگامی که با تلفن همراه وارد آکادمی ما شوید روی سه خط بالای صفحه کلیک  کنید.

نحوه ی مشاهده وبینارها در آکادمی پرشین آپا

پس از ورود به آکادمی پرشین آپا از منوی بالا روی گزینه وبینار ها کلیک کنید. 

 هنگامی که با تلفن همراه وارد آکادمی ما شوید روی سه خط بالای صفحه کلیک  کنید.

نحوه ی مشاهده دوره ها در آکادمی پرشین آپا

پس از ورود به آکادمی پرشین آپا از منوی بالا روی گزینه دوره ها کلیک کنید. 

 هنگامی که با تلفن همراه وارد آکادمی ما شوید روی سه خط بالای صفحه کلیک  کنید.